قوانین و مقررات


قوانین و مقررات سایت نرم افزاری اسماعیلی

در این فروشگاه هیچ محصول فیزیکی وجود ندارد و همه محصولات قابل دانلود و خرید مجازی و دریافت کد فعالسازی از طریق ایمیل میباشند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه فعالسازی نرم افزارهای کاربردی نظیر پایاپای/پارس لوگو

از لینک مربوطه از درون سایت دانلود نمایید مثلا از آدرس لینک دکمه دانلود نرم افزار نظیر:

https://www.smilyfiles.ir/SmilyPaiapai.zip

 

سپس فایل مربوطه را از طریق نرم افزاری نظیر WinZip یا WinRar  یا ... unzip  و سپس فایل نصبی EXE نرم افزار را اجرا نمایید تا نصب شود. سپس از منوی start یا desktop نرم افزار مربوطه را اجرا نمایید. روی تمامی کامپیوترهای شبکه همین کار را تکرار فرمایید یعنی نصب روی هر کامپیوتر به صورت جداگانه....

سپس روی یکی از کامپیوترها از مسیر نصب برنامه که در هنگام install انتخاب نموده اید مثلا C:\Program Files (x86)\SmilyPaiapai پوشه نصب را یافته و 

 فایل readme.doc یا readme.pdf را بخوانید.

 

اکنون برای رجیستر نمودن برنامه فایل Activator.exe را از درون پوشه نصب برنامه اجرا نموده و با ارسال کد کامپیوتر خود کد فعالسازی همیشگی را دریافت نمایید و نرم افزار را روی کامپیوتر مورد نظر رجیستر کنید. 

سپس برای رجیستر نمودن بقیه کامپیوترهای شبکه فقط باید نرم افزار مربوطه روی کامپیوتر رجیستر شده در حال اجرا باشد و با اجرای آن روی هر یک از دیگر کامپیوترهای دیگر درون شبکه اتوماتیک رجیستر میشوند.

---------------------------------------------------------------

نحوه نصب و اجرای پایاپای با سرفصل های خالی

از لینک زیر دانلود نمایید:

https://www.smilyfiles.ir/SmilyPaiapai.zip

 

سپس unzip و نصب نمایید و اجرا منید. روی تمامی کامپیوترهای شبکه همین کار را تکرار فرمایید.

سپس روی یکی از کامپیوترها از مسیر نصب برنامه مثلا C:\Program Files (x86)\SmilyPaiapai

 

پوشه نصب را یافته و 

 

 

فایل readme.doc یا readme.pdf را بخوانید:.

 

براي ايجاد بانک اطلاعاتي خالي جديد در برنامه هاي کاربردي ، فايل بانک اطلاعاتي مربوطه را از درون پوشه بانک اطلاعاتي جديد (C:\Program Files\Smily Studio\Smily EXE Files\NewDB\) کپي نموده و درون پوشه محل نصب برنامه (C:\Program Files\Smily Studio\Smily EXE Files\) رونويس نماييد. در مورد نرم افزار حسابداري پاياپاي بايد ابتدا تمامي فايل هاي با پسوند mdb را از درون پوشه محل نصب حذف نماييد.

 

یعنی فایلهای با پسوند mdb را حذف نموده و فایل C:\Program Files (x86)\SmilyPaiapai\Empty Database\PaiapaiDB.mdb را درون پوشه محل نصب کپی و اجرا نمایید.اکنون با احرای برنامه دوره مالی خالی جدید ایجاد و شروع نمایید. برای شما نمونه را پیوست نموده ایم :  https://www.smilyfiles.ir/SmilyPaiapai.rar 

 

 

اکنون برای رجیستر نمودن برنامه فایل SmilyPaiapaiActivator را از مسیر اجرای برنامه اجرا نموده و با ارسال کد کامپیوتر خود کد فعالسازی همیشگی را دریافت نمایید و نرم افزار را روی کامپیوتر مورد نظر رجیستر کنید. 

سپس برای رجیستر نمودن بقیه کامپیوترهای شبکه فقط باید پایاپای روی کامپیوتر رجیستر شده در حال اجرا باشد و با اجرای آن روی هر یک از دیگر کامپیوترها اتوماتیک رجیستر میشوند.

---------------------------------------------------------------

 

نرم افزاری اسماعیلی

website : www.SmilySoft.com

email : SmilySoftware@gmail.com

تلفن پشتیبانی و واتساپ:  58 58 139 0939 

Telegram Channel : https://t.me/SmilySoft